สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมาไม่ครบ5,772.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ87.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ7,300.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ69.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบ4,895.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ269.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ16,488.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ268.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา1,221,464.00125,000.0089.8 %ผ่าน565.28917.89-62.4 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ22,117.372,968.0086.6 %ผ่าน31.66144.29-355.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์15,473.792,619.3683.1 %ผ่าน36.18128.36-254.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบ10,548.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ273.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง20,725.0611,700.0043.5 %ผ่าน273.02217.2220.4 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม9,066.495,300.0041.5 %ผ่าน36.182.8592.1 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานีไม่ครบ3,228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ91.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ4,420.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ126.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย35,838.5315,264.0057.4 %ผ่าน72.36243.07-235.9 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ4,052.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ113.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ4,208.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ238.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี50,258.085,896.0088.3 %ผ่าน38.441.0097.4 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ7,224.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ106.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา11,548.0312,264.00-6.2 %ไม่ผ่าน54.27282.64-420.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี16,879.573,480.0079.4 %ผ่าน31.66123.03-288.6 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่18,922.905,024.0073.5 %ผ่าน29.39135.88-362.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ9,256.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,422,294 189,515 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,168 2,196 0.00 % รายงานไม่ครบ