สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่ครบ1,441,012.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ806.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ