สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไม่ครบ381,036.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ874.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ