สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่709,037.25348,790.6350.8 %ผ่าน2,423.913,666.85-51.3 %ไม่ผ่าน
รวม 709,037 348,791 50.81 % ผ่าน 2,424 3,667 -51.28 % ไม่ผ่าน