สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์469,318.63350,015.2225.4 %ผ่าน1,713.924,204.70-145.3 %ไม่ผ่าน
รวม 469,319 350,015 25.42 % ผ่าน 1,714 4,205 -145.33 % ไม่ผ่าน