สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์814,868.94328,580.0059.7 %ผ่าน1,750.10316.7481.9 %ผ่าน
รวม 814,869 328,580 59.68 % ผ่าน 1,750 317 81.90 % ผ่าน