สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์269,512.03164,580.0038.9 %ผ่าน1,596.344,986.00-212.3 %ไม่ผ่าน
รวม 269,512 164,580 38.93 % ผ่าน 1,596 4,986 -212.34 % ไม่ผ่าน