สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่ครบ388,787.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน