สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง341,784.38230,147.0032.7 %ผ่าน1,135.081,224.20-7.9 %ไม่ผ่าน
รวม 341,784 230,147 32.66 % ผ่าน 1,135 1,224 -7.85 % ไม่ผ่าน