สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี830,805.75571,976.6331.2 %ผ่าน2,304.072,672.90-16.0 %ไม่ผ่าน
รวม 830,806 571,977 31.15 % ผ่าน 2,304 2,673 -16.01 % ไม่ผ่าน