สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี830,805.75571,976.6331.2 %ผ่าน2,304.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 830,806 571,977 31.15 % ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ