สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี384,606.97273,547.3128.9 %ผ่าน1,257.186,146.62-388.9 %ไม่ผ่าน
รวม 384,607 273,547 28.88 % ผ่าน 1,257 6,147 -388.92 % ไม่ผ่าน