สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี163,428.75520,895.00-218.7 %ไม่ผ่าน2,650.022,505.815.4 %ไม่ผ่าน
รวม 163,429 520,895 -218.73 % ไม่ผ่าน 2,650 2,506 5.44 % ไม่ผ่าน