สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไม่ครบ475,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ778.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ