สรุปผลประเมิน สถาบันวิทยาลัยชุมชน เดือนตุลาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุนชนปัตตานีไม่ครบ15,396.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ240.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ133.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์16,595.972,248.0086.5 %ผ่าน153.02219.93-43.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยชุมชนพังงา12,792.8415,171.50-18.6 %ไม่ผ่าน214.87225.29-4.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไม่ครบ15,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ305.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนยะลา25,039.2210,044.0059.9 %ผ่าน170.65144.7415.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยชุมชนระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี50,705.96ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ430.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 54,428 27,464 0.00 % รายงานไม่ครบ 539 590 0.00 % รายงานไม่ครบ