สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบ22,554.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ484.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลป36,199.3021,173.0041.5 %ผ่าน252.3283.6066.9 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ7,787.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ163.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีไม่ครบ33,687.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ104.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ79,792.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ60.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ไม่ครบ33,310.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ53.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ34,201.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ45.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ12,072.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ267.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ23,269.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ105.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ16,916.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ146.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ23,571.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ99.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด42,416.4313,484.0768.2 %ผ่าน360.162.8599.2 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีไม่ครบ26,629.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ122.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยไม่ครบ12,849.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ160.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี39,318.0724,754.0037.0 %ผ่าน237.64168.0029.3 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง43,614.0932,775.4824.9 %ผ่าน293.63112.5961.7 %ผ่าน
รวม 161,548 92,187 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,144 367 0.00 % รายงานไม่ครบ