สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,286,951.50965,002.6325.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 1,286,952 965,003 25.02 % ผ่าน 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน