สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมาไม่ครบ5,832.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ85.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ9,720.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ111.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบ6,547.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ306.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ15,021.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ201.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา1,117,762.30137,000.0087.7 %ผ่าน565.28877.47-55.2 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ21,746.862,736.0087.4 %ผ่าน31.66250.61-691.6 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์11,394.494,047.3664.5 %ผ่าน36.18327.33-804.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบ16,008.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ274.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง20,651.2314,709.6228.8 %ผ่าน273.02249.008.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม13,674.195,202.0062.0 %ผ่าน36.18207.22-472.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานีไม่ครบ2,924.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ145.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ7,544.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,210.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย33,868.4116,200.0052.2 %ผ่าน72.36345.40-377.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ5,192.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ78.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ4,484.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ120.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี48,907.148,504.0082.6 %ผ่าน38.44121.35-215.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ6,056.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ106.17ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา11,548.0312,564.00-8.8 %ไม่ผ่าน54.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี17,251.924,764.0072.4 %ผ่าน31.66118.85-275.4 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่18,567.205,176.0072.1 %ผ่าน29.3995.66-225.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ13,424.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ153.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 1,315,372 210,903 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,114 2,593 0.00 % รายงานไม่ครบ