สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่821,969.75296,693.0063.9 %ผ่าน2,419.395,181.71-114.2 %ไม่ผ่าน
รวม 821,970 296,693 63.90 % ผ่าน 2,419 5,182 -114.17 % ไม่ผ่าน