สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์437,825.91396,702.639.4 %ไม่ผ่าน1,713.922,611.78-52.4 %ไม่ผ่าน
รวม 437,826 396,703 9.39 % ไม่ผ่าน 1,714 2,612 -52.39 % ไม่ผ่าน