สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์885,270.63381,295.6356.9 %ผ่าน1,750.10678.7461.2 %ผ่าน
รวม 885,271 381,296 56.93 % ผ่าน 1,750 679 61.22 % ผ่าน