สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง352,801.50269,737.0023.5 %ผ่าน1,135.081,575.10-38.8 %ไม่ผ่าน
รวม 352,802 269,737 23.54 % ผ่าน 1,135 1,575 -38.77 % ไม่ผ่าน