สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี475,478.75562,580.31-18.3 %ไม่ผ่าน2,317.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 475,479 562,580 -18.32 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ