สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไม่ครบ382,765.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,692.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ