สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไม่ครบ592,724.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,800.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ