สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนตุลาคม 2565
 
  จังหวัด: