สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนมกราคม 2566
 
  จังหวัด: