สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 
  จังหวัด: