สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี12,087.898,971.0025.8 %ผ่าน452.7740.8991.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย5,352.478,455.99-58.0 %ไม่ผ่าน427.51542.08-26.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค20,388.6213,187.6235.3 %ผ่าน1,905.02287.8584.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง3,399.673,620.00-6.5 %ไม่ผ่าน271.92308.80-13.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ3,896.762,100.0046.1 %ผ่าน248.95190.9523.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้2,407.926,595.00-173.9 %ไม่ผ่าน252.48346.08-37.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท7,553.676,854.469.3 %ไม่ผ่าน640.44558.5012.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง3,758.528,121.18-116.1 %ไม่ผ่าน287.63105.6863.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก6,383.054,104.0135.7 %ผ่าน696.12524.4024.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน2,431.261,902.0021.8 %ผ่าน330.46314.944.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด2,402.641,860.0022.6 %ผ่าน248.68190.0023.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง4,062.019,545.28-135.0 %ไม่ผ่าน312.86428.26-36.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ7,609.9016,465.01-116.4 %ไม่ผ่าน268.78572.22-112.9 %ไม่ผ่าน