สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ3,803.653,095.0018.6 %ไม่ผ่าน460.05319.7630.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง2,462.345,509.00-123.7 %ไม่ผ่าน272.33410.97-50.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคง4,323.246,812.00-57.6 %ไม่ผ่าน503.22406.6019.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรีไม่ครบ7,386.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ90.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช3,167.734,164.00-31.5 %ไม่ผ่าน349.06309.7011.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง3,984.005,159.00-29.5 %ไม่ผ่าน509.80427.5016.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย3,379.905,165.00-52.8 %ไม่ผ่าน421.23253.1139.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด13,970.8313,813.241.1 %ไม่ผ่าน649.18185.4971.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูงไม่ครบ2,571.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ417.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย6,597.696,969.58-5.6 %ไม่ผ่าน472.28578.05-22.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง2,318.564,012.00-73.0 %ไม่ผ่าน287.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ไม่ครบ4,859.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ209.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม2,436.832,947.00-20.9 %ไม่ผ่าน311.33258.0217.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย5,664.915,275.006.9 %ไม่ผ่าน464.89586.57-26.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย4,112.174,677.00-13.7 %ไม่ผ่าน391.59605.64-54.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย3,999.164,672.00-16.8 %ไม่ผ่าน425.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนินไม่ครบ4,426.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ416.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสางไม่ครบ953.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ310.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วไม่ครบ6,260.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ450.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลงไม่ครบ4,488.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ808.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมากไม่ครบ4,502.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ326.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนางไม่ครบ2,106.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ9,500.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว3,191.242,987.006.4 %ไม่ผ่าน492.52537.76-9.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ6,557.954,492.0031.5 %ผ่าน313.44304.003.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง2,263.574,561.00-101.5 %ไม่ผ่าน298.01141.5652.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์3,540.473,913.00-10.5 %ไม่ผ่าน395.43285.8927.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ6,207.485,624.289.4 %ไม่ผ่าน562.69176.7568.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัยไม่ครบ2,249.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ138.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสีดาไม่ครบ4,138.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย3,100.722,473.6020.2 %ผ่าน307.91389.34-26.4 %ไม่ผ่าน