สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้าไม่ครบ4,343.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์4,615.235,421.00-17.5 %ไม่ผ่าน343.40298.3013.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว4,660.10ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ502.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพลไม่ครบ4,290.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ255.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง5,284.033,995.0024.4 %ผ่าน461.89517.75-12.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ15,045.566,985.9953.6 %ผ่าน630.57457.3127.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียวไม่ครบ10,224.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ321.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ5,450.974,694.0013.9 %ไม่ผ่าน595.51317.8546.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น2,656.724,268.80-60.7 %ไม่ผ่าน359.17496.42-38.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า2,727.061,649.0039.5 %ผ่าน280.64476.90-69.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ