สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ5,488.026,992.00-27.4 %ไม่ผ่าน466.74681.46-46.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน2,037.293,120.00-53.1 %ไม่ผ่าน276.62582.64-110.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศาไม่ครบ2,897.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครอง อำเภอพนา2,928.123,278.00-11.9 %ไม่ผ่าน273.16211.8522.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม2,377.251.00100.0 %ผ่าน266.860.9599.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน3,565.144,569.00-28.2 %ไม่ผ่าน336.490.9599.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ5,730.133,896.0432.0 %ผ่าน326.05285.9212.3 %ไม่ผ่าน