สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง3,353.107,616.64-127.2 %ไม่ผ่าน376.02297.0021.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ7,585.123,680.5251.5 %ผ่าน715.05120.6583.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู7,102.364,229.0040.5 %ผ่าน738.692.8599.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน6,390.484,376.4131.5 %ผ่าน342.84261.2523.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ2,184.093,741.00-71.3 %ไม่ผ่าน285.6095.0066.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย2,529.735,726.83-126.4 %ไม่ผ่าน299.08115.3761.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อยไม่ครบ6,207.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.61ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่3,752.323,243.0113.6 %ไม่ผ่าน435.13351.5019.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน4,168.964,738.00-13.6 %ไม่ผ่าน455.76349.0723.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย3,475.794,285.00-23.3 %ไม่ผ่าน431.85228.3847.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำไม่ครบ2,311.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ603.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น6,193.6710,096.37-63.0 %ไม่ผ่าน624.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ