สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย11,936.699,272.0022.3 %ผ่าน776.60395.1049.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ3,982.114,539.00-14.0 %ไม่ผ่าน358.73431.30-20.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย5,063.546,427.92-26.9 %ไม่ผ่าน430.14319.6925.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่6,962.285,755.0017.3 %ไม่ผ่าน336.22919.36-173.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม4,218.405,374.00-27.4 %ไม่ผ่าน570.81675.02-18.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร3,412.943,231.005.3 %ไม่ผ่าน429.29364.9415.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่5,572.452,438.0056.2 %ผ่าน390.77207.0547.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี3,367.373,852.00-14.4 %ไม่ผ่าน336.140.9599.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ตาก2,595.913,153.00-21.5 %ไม่ผ่าน299.39374.93-25.2 %ไม่ผ่าน