สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด6,818.498,510.72-24.8 %ไม่ผ่าน663.08190.8971.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย8,876.727,415.4216.5 %ไม่ผ่าน359.75408.50-13.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรีไม่ครบ5,315.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ287.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิไม่ครบ993.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ273.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทองไม่ครบ8,248.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ461.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอกไม่ครบ4,255.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถไม่ครบ3,934.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ434.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพรไม่ครบ5,643.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ292.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิไม่ครบ555.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ605.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์ไม่ครบ4,628.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ368.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง2,351.874,168.13-77.2 %ไม่ผ่าน276.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย2,747.253,991.00-45.3 %ไม่ผ่าน375.75142.5062.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทรายไม่ครบ3,697.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จไม่ครบ1,269.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ104.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอจังหารไม่ครบ3,135.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ34.42ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญไม่ครบ23,009.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ397.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮีไม่ครบ3,447.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ243.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง2,457.063,192.00-29.9 %ไม่ผ่าน282.2090.1568.1 %ผ่าน