สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์5,701.385,966.83-4.7 %ไม่ผ่าน419.66321.7423.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาดไม่ครบ11,224.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย3,337.017,131.64-113.7 %ไม่ผ่าน259.61142.5045.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวงไม่ครบ5,124.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ756.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ3,746.266,067.98-62.0 %ไม่ผ่าน387.22298.3023.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรีไม่ครบ2,933.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ300.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก3,057.924,640.73-51.8 %ไม่ผ่าน268.62676.78-151.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอนามน6,151.766,389.19-3.9 %ไม่ผ่าน502.79539.17-7.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง23,446.895,093.9978.3 %ผ่าน1,427.66665.0553.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท2,409.602,638.00-9.5 %ไม่ผ่าน288.41380.00-31.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ2,722.956,804.63-149.9 %ไม่ผ่าน238.90650.53-172.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอนาคูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย2,730.896,213.00-127.5 %ไม่ผ่าน239.21263.15-10.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน5,170.845,217.04-0.9 %ไม่ผ่าน236.37205.2013.2 %ไม่ผ่าน