สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่5,632.0310,055.63-78.5 %ไม่ผ่าน556.060.9599.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด26,650.675,537.3279.2 %ผ่าน372.90656.61-76.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม4,177.768,942.74-114.1 %ไม่ผ่าน563.06475.0015.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง10,322.9910,996.99-6.5 %ไม่ผ่าน833.36687.0317.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว4,830.144,613.004.5 %ไม่ผ่าน413.12378.328.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง7,393.296,834.367.6 %ไม่ผ่าน360.85475.28-31.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพงไม่ครบ8,142.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสันทรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหางดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด3,153.147,192.74-128.1 %ไม่ผ่าน402.42814.55-102.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี10,629.874,530.0057.4 %ผ่าน463.04426.058.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง4,881.634,552.006.8 %ไม่ผ่าน607.99810.00-33.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ4,512.853,733.0017.3 %ไม่ผ่าน528.73374.7829.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน2,530.022,710.00-7.1 %ไม่ผ่าน276.06387.45-40.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนาไม่ครบ2,045.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ363.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ