สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน5,996.875,298.9011.6 %ไม่ผ่าน530.85447.8815.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ3,453.651,453.0057.9 %ผ่าน287.35351.78-22.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง11,112.384,721.1157.5 %ผ่าน609.46535.6112.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง6,842.498,383.00-22.5 %ไม่ผ่าน683.80298.9456.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา4,387.364,260.742.9 %ไม่ผ่าน312.38531.18-70.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลี้8,168.723,004.0063.2 %ผ่าน752.55505.5632.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง6,375.543,332.3247.7 %ผ่าน559.44238.2457.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง3,356.772,011.0040.1 %ผ่าน420.10336.9319.8 %ไม่ผ่าน