สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางไม่ครบ10,426.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ407.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา3,082.134,313.07-39.9 %ไม่ผ่าน374.17434.38-16.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเถินไม่ครบ7,601.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ694.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ2,543.514,541.13-78.5 %ไม่ผ่าน370.22237.6135.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม2,848.895,566.15-95.4 %ไม่ผ่าน357.36400.44-12.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะไม่ครบ130.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก2,972.627,164.96-141.0 %ไม่ผ่าน406.68546.78-34.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือไม่ครบ3,851.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร3,771.677,097.12-88.2 %ไม่ผ่าน352.33702.52-99.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภองาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน3,475.646,451.52-85.6 %ไม่ผ่าน456.40279.5138.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่มไม่ครบ41.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ373.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ3,377.955,195.72-53.8 %ไม่ผ่าน357.26391.85-9.7 %ไม่ผ่าน