สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์9,378.289,055.063.4 %ไม่ผ่าน974.56423.3356.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอตรอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา3,285.823,452.76-5.1 %ไม่ผ่าน418.03475.00-13.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก3,888.022,982.0023.3 %ผ่าน578.62306.5347.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย5,187.474,657.0010.2 %ไม่ผ่าน505.38376.4625.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล5,729.494,321.0024.6 %ผ่าน689.47288.4058.2 %ผ่าน