สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเม่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น9,243.393,547.0061.6 %ผ่าน551.31400.5727.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่ไม่ครบ6,944.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ367.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง5,154.854,981.003.4 %ไม่ผ่าน400.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอลองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ342.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสองไม่ครบ5,016.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ489.07ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ