สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน7,875.551,217.0084.5 %ผ่าน1,035.73212.3479.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปาย6,535.579,098.13-39.2 %ไม่ผ่าน943.100.9599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า6,828.763,974.0041.8 %ผ่าน862.39558.6035.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม8,090.655,513.2131.9 %ผ่าน1,176.78591.4549.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง4,609.483,426.0025.7 %ผ่าน748.45602.3019.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อยไม่ครบ3,241.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ689.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย4,891.222,315.0052.7 %ผ่าน810.27333.4558.8 %ผ่าน