สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์9,333.968,844.005.2 %ไม่ผ่าน711.51359.9349.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอตาคลี8,198.783,206.0060.9 %ผ่าน465.21154.8566.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว4,502.089,508.82-111.2 %ไม่ผ่าน418.56415.910.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง8,286.4114,073.39-69.8 %ไม่ผ่าน699.27511.3626.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี6,592.273,630.5044.9 %ผ่าน860.61351.1059.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย3,677.3115,703.52-327.0 %ไม่ผ่าน392.62571.42-45.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว3,925.247,271.51-85.3 %ไม่ผ่าน695.51587.7515.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก5,626.4675.0498.7 %ผ่าน759.20423.0444.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า3,643.106,021.00-65.3 %ไม่ผ่าน548.3344.5491.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอไพศาลี4,283.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ368.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ6,549.8325,027.27-282.1 %ไม่ผ่าน528.61207.8960.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว12,179.274,502.4263.0 %ผ่าน806.02166.2579.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วงก์3,394.286,417.42-89.1 %ไม่ผ่าน495.55442.7010.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน2,455.793,559.40-44.9 %ไม่ผ่าน290.68327.89-12.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง4,788.376,393.03-33.5 %ไม่ผ่าน469.140.9599.8 %ผ่าน