สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี5,145.995,059.001.7 %ไม่ผ่าน494.08242.5050.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง3,738.754,257.00-13.9 %ไม่ผ่าน333.62157.1952.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง2,925.032,661.009.0 %ไม่ผ่าน335.07371.66-10.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน5,111.144,057.0020.6 %ผ่าน725.81135.7181.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่6,142.425,163.0015.9 %ไม่ผ่าน569.02332.5041.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์3,233.664,377.00-35.4 %ไม่ผ่าน408.02199.6451.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสัก6,271.895,089.0018.9 %ไม่ผ่าน382.32190.0050.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต4,551.364,246.006.7 %ไม่ผ่าน485.97403.6716.9 %ไม่ผ่าน