สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร7,050.41165.6097.7 %ผ่าน462.86403.2212.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี4,619.2210,457.22-126.4 %ไม่ผ่าน649.49807.50-24.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง2,537.646,035.00-137.8 %ไม่ผ่าน324.74380.00-17.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย6,749.087,629.08-13.0 %ไม่ผ่าน409.49329.1719.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม3,939.755,243.00-33.1 %ไม่ผ่าน452.61432.254.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ4,089.451,139.4972.1 %ผ่าน460.79268.8541.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน3,445.454,025.00-16.8 %ไม่ผ่าน447.13327.7526.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา2,229.4820,424.54-816.1 %ไม่ผ่าน254.13296.70-16.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง2,334.863,501.00-49.9 %ไม่ผ่าน322.04332.50-3.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี4,795.424,887.86-1.9 %ไม่ผ่าน562.54532.105.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร5,212.705,458.00-4.7 %ไม่ผ่าน379.08285.0024.8 %ผ่าน