สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา8,119.1810,117.84-24.6 %ไม่ผ่าน830.60388.5553.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน5,376.149,658.00-79.6 %ไม่ผ่าน459.60535.64-16.5 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา4,872.564,569.006.2 %ไม่ผ่าน462.09691.49-49.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ5,171.005,634.00-9.0 %ไม่ผ่าน397.68504.54-26.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง3,546.406,891.48-94.3 %ไม่ผ่าน311.71903.63-189.9 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี2,969.245,821.64-96.1 %ไม่ผ่าน320.95324.79-1.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร5,651.986,738.35-19.2 %ไม่ผ่าน669.63271.7059.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่2,662.743,214.50-20.7 %ไม่ผ่าน297.00445.69-50.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย3,589.872,663.0025.8 %ผ่าน303.661,039.11-242.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน3,735.584,662.00-24.8 %ไม่ผ่าน298.59481.48-61.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย 4,562.527,069.12-54.9 %ไม่ผ่าน297.20288.213.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง3,175.125,877.00-85.1 %ไม่ผ่าน331.66794.85-139.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล3,973.883,456.4013.0 %ไม่ผ่าน338.16301.0611.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย7,266.634,947.6431.9 %ผ่าน854.90570.0033.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช4,201.072,411.0042.6 %ผ่าน495.98201.8859.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก3,295.265,737.74-74.1 %ไม่ผ่าน361.58378.77-4.8 %ไม่ผ่าน