สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก13,089.926,549.0150.0 %ผ่าน749.97162.8578.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก8,755.134,051.2353.7 %ผ่าน869.95564.2335.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา4,228.658,876.88-109.9 %ไม่ผ่าน829.8919.0097.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด32,528.1111,648.4064.2 %ผ่าน1,467.61562.1361.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด6,693.196,217.007.1 %ไม่ผ่าน954.28915.984.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง4,560.196,694.00-46.8 %ไม่ผ่าน703.05767.13-9.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ7,147.577,456.20-4.3 %ไม่ผ่าน895.09632.0629.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง4,392.031,725.0060.7 %ผ่าน797.54246.4169.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า8,098.244,290.3047.0 %ผ่าน469.20703.00-49.8 %ไม่ผ่าน