สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรีไม่ครบ7,715.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ400.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่งไม่ครบ7,426.14ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ544.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธารามไม่ครบ5,233.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก4,451.594,369.681.8 %ไม่ผ่าน422.57386.398.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพไม่ครบ4,909.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ513.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ7,991.245,469.1231.6 %ผ่าน619.55286.2353.8 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึงไม่ครบ6,500.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลงไม่ครบ549.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ421.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้งไม่ครบ4,702.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคาไม่ครบ2,970.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ484.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ