สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาไม่ครบ4,045.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ427.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด3,962.777,562.45-90.8 %ไม่ผ่าน438.55351.5019.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง4,702.004,471.064.9 %ไม่ผ่าน603.73336.5944.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอสิชลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอขนอมไม่ครบ4,328.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่4,304.173,470.9319.4 %ไม่ผ่าน574.36542.455.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่6,308.713,637.4442.3 %ผ่าน667.23823.62-23.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทรไม่ครบ7,160.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ370.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา7,332.576,874.606.2 %ไม่ผ่าน898.89285.2068.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน5,249.027,454.05-42.0 %ไม่ผ่าน668.5919,750.00-2,854.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา3,305.414,063.30-22.9 %ไม่ผ่าน339.25250.0726.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม4,639.891.00100.0 %ผ่าน544.73260.6252.2 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง2,651.955,578.36-110.3 %ไม่ผ่าน324.83477.94-47.1 %ไม่ผ่าน