สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน2,728.165,202.83-90.7 %ไม่ผ่าน264.57821.18-210.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ651.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ590.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก4,758.015,744.22-20.7 %ไม่ผ่าน639.99696.03-8.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน1,934.754,067.38-110.2 %ไม่ผ่าน333.750.9599.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคมไม่ครบ4,279.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ243.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาไม่ครบ4,102.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร5,971.155,734.334.0 %ไม่ผ่าน376.48118.7568.5 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม4,697.993,139.0033.2 %ผ่าน372.39356.854.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระไม่ครบ4,217.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ568.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ