สรุปผลการลดใช้พลังงานของที่ทำการปกครองอำเภอ เดือนเมษายน 2566
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร7,154.9613,255.41-85.3 %ไม่ผ่าน753.59426.3943.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอสวี5,227.154,844.807.3 %ไม่ผ่าน666.87446.0233.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิวไม่ครบ4,697.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ377.08ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะไม่ครบ6,828.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ448.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอละแม4,065.245,622.70-38.3 %ไม่ผ่าน370.14450.76-21.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะไม่ครบ8,377.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ486.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ